آموزش

معرفی کامل JPanel و تمامی ویژگی های آن

در این مقاله قصد داریم تا به معرفی کامل JPanel بپردازیم. لطفا در ادامه این آموزش برای آشنایی با این مطلب با ما همراه باشید.

مقدمه

در این بخش قصد داریم برای شما عزیزان به آموزش jpanel و ویژگی های آن بپردازیم. همچنین چند نمونه کد برای این کلاس آماده کرده ایم که در بخش زیر، می توانید آن ها را مشاهده نمایید.

jpanel در اصطلاح یک Container است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که این کلاس، یعنی JPanel یکی از ساده ترین Container ها می باشد. JPanel، بخشی از بسته های Java Swing است که می تواند گروهی از قطعات را ذخیره کند. لطفا JPanel را با CPanel اشتباه نگیرید، CPanel یک کنترل پنل هاستینگ است اما وظیفه اصلی JPanel ساماندهی قطعات است، می توان طرح های مختلفی را در JPanel تنظیم کرد که سازماندهی بهتری از قطعات را فراهم می کند، اما نوار عنوان ندارد.

سازنده های JPanel عبارتند از:

 • JPanel (): یک صفحه جدید با طرحی که در جریان است ایجاد می کند.
 • (JPanel (LayoutManager l: یک JPanel جدید با مدیریت طرح بندی خاص ایجاد می کند.
 • (JPanel (boolean isDoubleBuffered: یک JPanel جدید با یک استراتژی بافر مشخص ایجاد می کند.
 • (JPanel (LayoutManager l ،boolean isDoubleBuffered: ایجاد یک JPanel جدید با layoutManager مشخص و یک استراتژی بافر مشخص.

توابع متداول:

 • (add (Component c: مؤلفه را به یک شمارنده مشخص اضافه می کند.
 • (tLayout (LayoutManager l: طرح شمارنده را به مدیر طرح مشخص شده تنظیم می کند.
 • (updateUI): ویژگی UI را با مقداری از ظاهر و احساس فعلی تنظیم می کند.
 • (setUI (PanelUI ui: ظاهر و احساس را تنظیم می کند که این مؤلفه را ارائه می دهد.
 • getUI(): ظاهر و احساسی را که ارائه دهنده این مؤلفه است، برمی گرداند.
 • paramString(): بازنمایی رشته ای از این JPanel را برمی گرداند.
 • getUIClassID(): نام کلاس و نگاه را که این مؤلفه را ارائه می دهد، برمی گرداند.
 • getAccessibleContext(): تابع AccessibleContext را با این JPanel همراه می کند.

برنامه هایی برای نشان دادن استفاده از JPanel:

1. برنامه ای را برای ایجاد JPanel ساده ایجاد کنید که قطعات به آن اضافه شود.

// java Program to create a simple JPanel add components to it 
import java.awt.event.*; 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
class solution extends JFrame { 

	// JFrame 
	static JFrame f; 

	// JButton 
	static JButton b, b1, b2; 

	// label to display text 
	static JLabel l; 

	// main class 
	public static void main(String[] args) 
	{ 
		// create a new frame to store text field and button 
		f = new JFrame("panel"); 

		// create a label to display text 
		l = new JLabel("panel label"); 

		// create a new buttons 
		b = new JButton("button1"); 
		b1 = new JButton("button2"); 
		b2 = new JButton("button3"); 

		// create a panel to add buttons 
		JPanel p = new JPanel(); 

		// add buttons and textfield to panel 
		p.add(b); 
		p.add(b1); 
		p.add(b2); 
		p.add(l); 

		// setbackground of panel 
		p.setBackground(Color.red); 

		// add panel to frame 
		f.add(p); 

		// set the size of frame 
		f.setSize(300, 300); 

		f.show(); 
	} 
} 

خروجی:

معرفی کامل JPanel و تمامی ویژگی های آن

2. برنامه ای برای ایجاد JPanel با یک طرح Border و اضافه کردن مؤلفه ها به آن.

// java Program to create a JPanel with a Border layout and add components to it . 
import java.awt.event.*; 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
class solution extends JFrame { 

	// JFrame 
	static JFrame f; 

	// JButton 
	static JButton b, b1, b2, b3; 

	// label to display text 
	static JLabel l; 

	// main class 
	public static void main(String[] args) 
	{ 
		// create a new frame to store text field and button 
		f = new JFrame("panel"); 

		// create a label to display text 
		l = new JLabel("panel label"); 

		// create a new buttons 
		b = new JButton("button1"); 
		b1 = new JButton("button2"); 
		b2 = new JButton("button3"); 
		b3 = new JButton("button4"); 

		// create a panel to add buttons and a specific layout 
		JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()); 

		// add buttons and textfield to panel 
		p.add(b, BorderLayout.NORTH); 
		p.add(b1, BorderLayout.SOUTH); 
		p.add(b2, BorderLayout.EAST); 
		p.add(b3, BorderLayout.WEST); 
		p.add(l, BorderLayout.CENTER); 

		// setbackground of panel 
		p.setBackground(Color.red); 

		// add panel to frame 
		f.add(p); 

		// set the size of frame 
		f.setSize(300, 300); 

		f.show(); 
	} 
} 

خروجی:

معرفی کامل JPanel و تمامی ویژگی های آن2

در برنامه قبلی از طرح بندی مرز و جعبه چیدمان استفاده شده است. برای سازماندهی قطعات در یک الگوی مشخص، مانند طرح کارت، طرح شبکه و غیره، می توانید از طرح بندی های مختلف دیگری استفاده کنید. برنامه های فوق ممکن است در کامپایلر آنلاین اجرا نشود، لطفا از IDE آفلاین استفاده کنید.

امیدوارم از خواندن مقاله معرفی کامل JPanel و تمامی ویژگی های آن نهایت لذت را برده باشید و بتوانید به بهترین شکل ممکن از اطلاعات رائه شده استفاده کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا