مرور برچسب ها

آموزش ثبت دامنه ir.

1 پست

مطالبی که خواهید خواند در ارتباط با آموزش ثبت دامنه ir. است. برای ثبت اینگونه دامنه ها باید به سایت های خاصی مراجعه کرده و پس از انجام مراحلی دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید. مطمئنا اگر دامنه مورد نظر شما توسط فرد دیگری ثبت شده باشد، این امکان وجود ندارد که شما بتوانید از آن دامنه استفاده کنید. برای ثبت این دامنه های ملی هم از طریق سایت ایرنیک و همینطور از طریق نمایندگان رسمی این سایت می توان اقدام کرد.